Recerca de talents

 • Borsa activa d'ocupació

 • Elaboració del perfil del candidat

 • Selecció de candidats

Corporatiu

 • Adquisició , venda i / o fusions corporatives

 • Obertura de filials

 • Recerca de fons d'inversió

 • Elaboració de protocols interns

 • Joint Venture

 • Pla estratègic

 • Pla de màrqueting

Desenvolupament domèstic i internacional

 • Obertura de nous mercats

 • Recerca de marques

 • Estudi i investigació de mercats

 • Pla de desenvolupament de negoci

Internet i comunitats socials

 • Activació de xarxes socials

 • Desenvolupament de pàgina web

Marca blanca i fabricació

 • Desenvolupament i ajuda a la creació de noves marques

 • Selecció de fabricants

 • Selecció de proveïdors

Retail

 • In site inspection

 • Mystery shopping

 • Projectes de franchising

Tutela i formació

 • Direcció

 • Executiu

 • Màrqueting

 • Vendes

Serveis personalitzats

SZM Consulting té l'interès de personalitzar qualsevol tipus de servei segons les necessitats requerides per cadascun dels nostres clients.